Osmanlı Hükûmeti Bakanlarıyla Görüştü ve “İş Birliğine Hazırım” Dedi, Atatürk’ün Günlükleri: 6-12 Mart

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir.’ derken onu daha iyi anlayabilmek için eylemlerini, söylemlerini anlamamız gerektiğini ifade eder. İşte bu yüzden biz de onun günlüklerinden yola çıkarak onu daha iyi anlayalım istedik. Bakalım Büyük Kurtarıcı geçmişte, 6-12 Mart arasında neler yapmıştı?

Kaynak: Atatürk Araştırma Merkezi

Kronolojik Fotoğraflar: İşte Atatürk

6 Mart 1930

Gazi, o Gün önce Isparta sonra Burdur’a uğradıktan sonra öğleden sonra Antalya’ya gelir. Akşam yemeğinden önce Genel Sekreter Hasan Rıza Bey’le sohbetinde ise şöyle söyler: ‘…Münasebet düştükçe daima tekrar ediyorum; bütün bu dertlerin, bütün bu ihtiyaçların giderilmesi, her şeyden evvel, pek başka şartlar altında yetişmiş; bilgili, geniş düşünceli, azim, feragat ve ihtisas sahibi adam meselesidir, sonra da zaman ve imkân meselesi… İleri milletler düzeyine erişmek işini bir yılda, beş yılda, hatta bir kuşakta tamamlamak da imkânsızdır. Biz şimdi o yol üzerindeyiz; kafileyi hedefe doğru yürütmek için, insan gücünün üstünde gayret sarf ediyoruz; başka ne yapabiliriz ki…’

7 Mart 1925

Mustafa Kemal Paşa, Şeyh Sait kuvvetlerinin Diyarbakır üzerine hücuma geçmesi nedeniyle millete ve orduya hitaben bir bildirge yayımlar: ‘…Vatanın her köşesinde, kamu huzurunu bozan olayın, yalnız oradaki vatandaşları değil, en uzak yerlerdeki vatandaşların rahatını, saadetini, çalışma hayatını, ekonomi ve üretimini etkilediği ve zarar verdiği açıktır. Yüksek memurların ve mazisi şan ve şerefle dolu olan Cumhuriyet ordusu mensuplarının vatanın iç ve dış bütünlüğü için fedakârlık ve vazife hislerini beklerim!’

8 Mart 1928

Gazi, o gün, ‘Le Matin’ gazetesi muhabirine Türk demokrasisi hakkında şöyle bir demeç verir: ‘…Türk demokrasisi Fransız ihtilâlinin açtığı yolu izlemiş, lâkin kendisine has ayırıcı özellikle gelişmiştir. Her ne kadar milletlerin ve demokrasilerin işbirliği yapmaları lâzım ve mümkünse de, işbirliği ancak bir tek amaca, yani barışa yönelik ise mümkün ve yararlı olur.’

9 Mart 1920

Mustafa Kemal Paşa o gün önce 3, 12, 13 ve 20. Kolordu Komutanlıklarına şöyle bir telgraf çeker: ‘Kilikya bölgesinde beliren Ermeni zulümlerinin bir an evvel bastırılması lâzımdır. Yalnışu aralık her türlü İslâm harekâtını Ermeni kırımı şeklinde göstermek istenildiği anlaşıldığından harekâtın herhalde bu gibi yanlış söylenti ve suçlamalara yer bırakmayacak şekilde idaresi.’

Ardından Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’ne şu yazıyı gönderir: ‘Anadolu kadınlarının vatan hizmetlerine iştiraklarının devam etmekte olduğunu görmekle pek ziyade duygulandık. Özel takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunar, kıymetli çalışmalarınızda başarı kazanmanıza dualar ederek hürmetlerimizi takdim ederiz.’

10 Mart 1938

Sakin bir gün geçiren Atatürk, akşamüzeri Gazi Orman Çiftliği’ne, daha sonra Anadolu   Kulübü’ne  gider ve akşam  Çankaya’ya döner.

11 Mart 1914

Yarbay Mustafa Kemal, o gün, Fransız hükumeti tarafından Şövalye Rütbesi’nden ‘Legion d’honneur’ nişanına layık görülür.

12 Mart 1919

Bahriye Nazırı Avni Paşa ve Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey o gün, Tümgeneral Mustafa Kemal Paşa’yı Şişli’deki evinde ziyaret ederler. Görüşme esnasında Mehmet Ali Bey, ‘Paşa Hazretleri, bizimle işbirliği yapar mısınız?’ diye sorar. Mustafa Kemal’in cevabı nettir: ‘Niçin etmeyeyim; eğer siz memleketi bugün içine düşmüş olduğu badireden kurtarmaya azmetmiş insanlar iseniz…’ Mehmet Ali Bey ayrılırken, ertesi gün için Atatürk’ü Cercle d’Orient’a öğle yemeğine davet eder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir